Paket gostovanja trenutno ni aktiven

Možni razlogi za to:

  • Paket gostovanja ni bil pravočasno podaljšan, posledično je potekel in bil deaktiviran.
  • Zaradi težav na paketu (npr. spletni virus zaradi neposodobljene ali nezavarovane aplikacije) je bil paket lahko (začasno) deaktiviran.
  • Drugo.

Kaj pa sedaj?

V primeru, da želite reaktivirati vaš paket gostovanja oz. če potrebujete dodatne inforamcije svetujemo, da se obrnete neposredno na podjetje ali posameznika, ki tej spletni strani zagotavlja strežniško gostovanje.

Le podjetje (ali posameznik), ki tej spletni strani nudi strežniško storitev, razpolaga z vsemi informacijami in vam lahko ustrezno pomaga.